SAĞLIK

HACAMAT VE SÜLÜK MÜFREDATA ALINDI

”Sağlık kurumları içinde bu uygulamalara yer verilmesi uygun değil. Her zaman kanıta dayalı tıp uygulamalarının önemini vurguluyoruz.”

MİLYAR DOLARLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR PAZAR

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sülük, hacamat, hipnoz, ozon terapi gibi uygulamaları, yüksek lisans ve doktora programı müfredatına aldı.

Prf. Dr. Gülriz Erişgen

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gülriz Erişgen:

”Eğitim müfredatları içinde kanıtı eksik, bilimsel dayanağı olmayan uygulamalara yer verilmesi uygun değil. Öğrencilerimize, kanıta dayalı tıp uygulamalarının önemini vurguluyoruz, bilimsel kanıt olmadan uygulama yapmamaları gerektiğini söylüyoruz.”

SAĞLIK UYGULAMALARI DİNİ PRATİK İLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu’nun bildirisi:

”Resmi Gazete’de geleneksel ve alternatif tıp ile ilgili uygulamaların yayımlanması, bunun getirdiği hukuki değişimler, geleneksel ve alternatif tıp konulu kongrelerin devlet protokolü ve bürokrasisi içinde yer alması; bu uygulamaları meşru zemine çekerek daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Tıbbi Nebevi kongreleri ile modern tıbbın dinsel söylemle sorgulanması yöntemi sonucu, sağlık uygulamaları dini pratik ile ilişkilendiriliyor.”

MİLYAR DOLARLAR BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ BİR PAZAR ”

Söz konusu sağlık uygulamaları; geleneksel, alternatif, tamamlayıcı, geleneksel tamamlayıcı, geleneksel alternatif olarak adlandırılıyor. .

“Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GATSU)” tanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. GATSU, milyar dolarlar büyüklüğünde yeni bir pazar yaratıyor. Bu da iştah kabartıyor…

Hipnoz

Bilimsel bilginin üretilmesi, öğretilmesi ve kullanılması hedefinde olması gereken üniversiteler, geleneksel tıp uygulamalarının yürürlüğe girmesiyle çelişkide kalıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu Üyesi Profesör Doktor Gülriz Erişgen:

”Bu tip uygulamaların hastaların sağlık hizmetine ve tıbbi uygulamalara ulaşmalarının önüne geçmemesi ve alternatif olarak önerilmemesi gerekiyor.”

Ozon terapi

Erişgen:

”Sağlık kurumları içinde bu uygulamalara yer verilmesi uygun değil. Her zaman kanıta dayalı tıp uygulamalarının önemini vurguluyoruz. Öğrencilerimize mesleki uygulamalarının yararlılığı ile yarar ve zarar oranı konusunda bilimsel kanıtlar olması gerektiğini öğretiyoruz. Eğitim müfredatında bilimsel dayanağı olmayan uygulamaların yer almasını doğru bulmuyorum.”

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top