GENEL

Bu Sistem Bize Göre Değilmiş…

Bu Parlamento sorunları çözemez!

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Meclis’te çöktü!

Bu sistemi Nasıl Anlatmışlardı? 
‘Etkin ve güçlü Meclis’ AKP’nin Sloganıydı!

Erdoğan: “Meclis’i kanun çıkarma konusunda tek merci yapıyoruz. Tek kanun çıkarma yetkisi meclisindir.”
“Milletvekilleri teklif verecek, bunlar görüşülecek. Meclis daha güçlenecek”

‘Etkin ve güçlü Meclis’ vurgularıyla uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi muhalefet partilerini işlevsiz kıldı…

8 Mart 2019 tarihi itibariyle; AKP tarafından 21 adet kanun teklifi yasalaşırken ki bunların çoğunluğu uluslararası anlaşmalar, Saadet Partisi (SP), Büyük Birlik Partisi (BBP) ile grubu olan CHP, MHP, HDP ve İyi Parti’nin toplamda 1500’den fazla konuda verdikleri kanun teklifleri komisyonlarda tıkanıp kaldı.

MHP’nin infaz sürelerinde indirim öngören af teklifi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi kanun teklifleri komisyon kapısından içeri adım dahi atamadı.

Komisyonların gündemini belirliyen başkan, gündemde yer alan teklifin görüşülüp görüşülmeyeceğine de karar veriyor… Komisyon üyelerinin üçte biri tarafından komisyona toplantı çağrısı yapılabilliyor, ancak, MHP böyle bir çağrıda AKP’nin yanında yer aldığında buda geçersiz oluyor… CHP, HDP ve İYİ Parti tekliflerin komisyonda görüşülmesi için yol ve yöntem arayışında…

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök:  

  ‘“Milletvekilleri teklif verecek, bunlar görüşülecek. Meclis daha güçlenecek’ gibi parlak sözlerle yapılan vaatler “çöktü”, çünkü sadece ‘Cumhurbaşkanı’nın izin verdiği kanunlar görüşülebiliyor.”’

Levent Gök: ”Halen TBMM komisyonlarında bulunan 1581 kanun teklifi içinde bu dönemde sadece AKP milletvekilleri adına verilen teklifler görüşülebildi, muhalefetin teklif ve önerilerinin hiç dikkate alınmadı.”

“Sadece AKP milletvekillerinin teklifleri görüşülecekse, bu anayasa değişikliğini niye yaptınız?”

Levent Gök: ‘Bir kanun teklifi komisyon gündemine, komisyon başkanı tarafından alınıyor, ancak anayasa değiştirilirken getirilen, ‘Kanun teklifleri milletvekilleri tarafından verilecek’ kuralı işlemiyor. Meclis’te sadece AKP milletvekilleri tarafından getirilen teklifler görüşülüyor. Bunların nerede ve kimler tarafından hazırlandığını sormak bizim hakkımız.”

“ Bu tablo, ‘Meclis daha güçlenecek’ sözünün son derece yersiz  olduğunu gösteriyor.” 

Şu an, Cumhurbaşkanı’nın izin verdiği kanun tekliflerinin tartışıldığı bir Meclis var. Kanun tekliflerini veren AKP’li milletvekillerinin tekliflerini kim hazırlıyor, nerede hazırlanıyor?

”Parlamenter sistemde kanunları milletvekilleri hazırlıyor, bakanlar kurulundan da tasarı geliyordu. Tasarılar da pek çok yerde danışılarak, konuşularak hazırlanıyor ve Meclis’te tartışılıyordu.”

CHP’nin kanun tekliflerinin hiçbiri ihtisas komisyonlarında görüşülememiştir!


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “AKP, her ne kadar propaganda döneminde ‘Güçlü Meclis’ tezini işlemiş ve yasama faaliyetlerinin yalnızca milletvekilleri tarafından yapılacağı iddiasını dile getirmiş olsa da gerçek bununla taban tabana zıttır.”

‘Kanun teklifleri milletvekillerince hazırlanıyormuş gibi gösteriliyor…’

“Anayasaya karşı muvazaa yapılarak saray danışmanları ya da bakanlık bürokrasisinden gelen kanuni düzenlemeler, AKP’nin bazı milletvekillerine imzalattırılarak sanki kanun teklifleri milletvekillerince hazırlanıyormuş gibi gösterilmek istenmektedir.”

“Bugüne kadar Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanunu dışında 21 kanun çıkarılmış, uluslararası antlaşma ve OHAL KHK’sı dışındaki 17 kanunun tamamı temel kanun olarak görüşülmüş, 14’ü ise torba kanun niteliğinde TBMM’ye sevk edilmiştir.”

Torba Kanunlar Sakıncalı!

”Torba kanun yönteminin önemli bir sakıncası, ihtisas komisyonlarını dışlıyor olmasıdır. Plan ve Bütçe Komisyonu fiilen bir alt Meclis gibi çalışmakta ve kaliteli yasamaya katkısı şeklen olmaktadır. Torba ve temel kanunlar birlikte değerlendirildiğinde, müzakeresiz ve kalitesiz bir yasama süreci anlamına gelmektedir.”

“Partimizin milletvekillerince TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun tekliflerinin bir tanesi bile ihtisas komisyonlarında görüşülememiştir, oysa İçtüzük’ün 37’nci maddesi komisyonlara sevk edilen kanun tekliflerinin 45 gün içinde görüşülmesi gerektiğini hükmetmektedir.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Haziran sürecinde seçim vaadi olarak sunduğu çok sayıda kanun teklifi de bu süreçte milletvekillerimiz ve grup başkanvekillerimiz tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Ancak komisyon, bu kanun teklifleri için çağrı yapmamaktadır.

Bu Parlamento geniş halk kitlelerinin sorunlarını çözemez…

Aralarında emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge bekleyen kamu personelinin sorunlarını tamamen çözecek, şeker fabrikalarını yeniden kamulaştıracak, askeri fabrikaların özelleştirilmesini engelleyecek, sağlıkta şiddet sorununu tamamen ortadan kaldıracak tekliflerimiz AKP’ye takılmaktadır. Bu da geniş halk kitlelerinin sorunlarını çözebilme konusunda Parlamento’nun yetersiz kalmasına neden olmaktadır.”

”Bu, Parlamento’nun gündeminin de doğrudan AKP Genel Başkanı’nca belirlendiği, yürütme organının yargı gibi yasamaya tahakküm ettiği bir düzen kurduklarının en net göstergesidir.”

Torba ve Temel Kanun Yöntemleri Terkedilmeli…

“Biz CHP olarak nitelikli yasama yapılabilmesi amacıyla; torba ve temel kanun yöntemlerinin derhal terk edilmesini, ihtisas komisyonlarının işlevli hale getirilmesi önünde bulunan tüm engellerin kaldırılmasını, TBMM İçtüzüğü’nde katılımı ve söz hakkını kısıtlayan düzenlemelerin gözden geçirilerek değiştirilmesini, grubu bulunmayan siyasi partilerin görüşlerini daha fazla duyurabilmesinin zemininin sağlanmasını talep ediyoruz.”

Kaynak Hülya Karabağlı

t24.com.tr
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: