Hela et organik etiketiyle satılamaz!
Hela et organik etiketiyle satılamaz!

Hela et organik etiketiyle satılamaz!

AB mahkemesi karar verdi!
Helal ve kaşer et, ‘organik’ etiketiyle satılamaz. Gerekçe;
‘Kesim metotları organik standartlarına uymuyor’

AB mahkemesi, helal ve kaşer et, kesim metotlarının organik standartlarına uymadığı gerekçesiyle, ‘organik’ etiketiyle satılamayacağı hükmünü verdi.

Avrupa Birliği Adalet Divanının verdiği bu karar, kaşer ve helal et üretimi yapan ve satanlar için olumsuz bir karar olarak nitelendirildi.

Tarih/ 2012, Fransız Hayvan Koruma Örgütü, helal etin AB organik logosuyla satılmaması gerektiği savunmuş ve konuyu AB Adalet Divanına taşımıştı. Adalet Divanı konuyu derhal ele almış ve ‘helal ve kaşer etin organik olamayacağını çünkü hayvanların kesimden önce bayıltılmadığını ve bayıltmanın hayvanın acı çekmesini önemli ölçüde azalttığını’ belirtmişti.

Yahudilik ve Müslümanlık inancına göre hayvanların kesilirken bilinçli olmaları gerekiyor.

Hayvanların bayıltılmadan kesilmesine karşı gelenler, ‘bu durum zalimce’ derken, dini kurallara göre kesim yapmak isteyenler kesimin özenle yapılması durumunda hızlı olduğunu ve endüstriyel kesim alanlarında kullanılan metotlardan daha az insancıl olmadığını savunuyor. 

Milyonlarca Müslüman’ın Avrupa’ya göç etmesi ile bu göçmenlerin kültüre uyum sağlayamamalarının doğurduğu gerginliklerin yükseldiği son yıllarda hayvanların bayıltılmadan kesilmesinin yasaklanması için yapılan girişimlerde önemli ölçüde bir artış gözleniyor.

Kaynak


www.salom.com.tr

Share this content:

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.