Devrim

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı

Devrim, Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi.

DEVRİM

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı:

”Devrim, Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi ve bu ismin başka markada kullanılamayacağına karar verildi.”

Devrim, 1961’de Devlet Demiryollarının teknik imkanlarıyla yapılan Türkiye’nin ilk yerli otomobili.

Malkoçlar Otomotiv Sanayi, ürettiği bir otomobile Devrim adını vermiiş ve 2007’de ‘Devrim’ ismini marka olarak tescil ettirmişti.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ:

”Bu ismi ilk kez biz kullandık, Malkoçlar Otomotiv bu ismi kullanamaz. Bu tescilin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkine karar verilmesi istemiyle dava açtık.”

Malkoçlar Otomotiv:

”Şirketimiz ilk yerli ‘Ferrari’ adı altında Etox markalı araçlar üretti, Devrim ibaresini bu aracın modellerinden biri olarak kullandık, davanın reddini istiyoruz.”

Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi:

”Devrim sözcüğü doğrudan doğruya tarihi, kültürel bir değer veya bu nitelikte nesne ile özdeşleşmiş değil. “Devrim” marka tescilinin kanuna aykırı olmadığına hükmedilmiştir.”


Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN BOZMA KARARI 

-Devrim ibaresi ilk kez 1961’de resmi mercilerin verdiği görev doğrultusunda davacı tarafından imal edilip ilk Türk malı otomobil olarak topluma tanıtıldı…

-Türk otomotiv endüstrisi tarihinde önemli bir yere sahip olan Devrim otomobilleri ifade ettiği özellikli yapısı itibarıyla da kültürel bir değer kazandı…

-Davacı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Devrim otomobilini halen muhafaza ediyor, bu kültürel ve endüstriyel simgenin çeşitli etkinliklerde sergilenmesi suretiyle Devrim’in Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer haline geldi…

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, “Marka tescilinde red için mutlak nedenler” başlıklı 7. maddesi:
“Kamuyu ilgilendiren tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş markaların tescilinin reddedileceği.”

Yerel mahkeme ise ilk kararında direndi:

”Devrim sözcüğü, toplumda yaygın bilinen ilk anlamı; belirli bir alanda veya toplumsal olarak hızlı ve köklü değişimlere verilen bir addan ibaret.
Bir ibarenin toplumun bir bölümünü ilgilendiren, belirli bir süre gündem oluşturan bir ad olması, bu adın veya ibarenin kamuyu, yani toplumun önemli kısmını ilgilendiren tarihi veya kültürel bir değer olarak kabulü için yeterli değildir. Dönemsel ve sektörel önemi haiz bulunan, bunun dışında genel bir kavramı da ifade eden ‘Devrim’ kelimesinin tarihi veya kültürel bir ada dönüşmesini sağlayacak bir değerinin olduğunu kabule imkan bulunmamaktadır. ”

Davacı TÜLOMSAŞ:

”Adına sinema filmleri çekilen, her yıl on binlerce insanın ziyaret ettiği, ülkenin çeşitli yerlerinde sergilenen Devrim markasının toplumun tamamına mal oldu. Türk sanayisinin en önemli kilometre taşlarından biri olan Devrim’in topluma mal olmuş kamusal bir ibare olmaktan çıkarılarak bir kimsenin veya şirketin tekeline verilmesini sağlamak sonucunu doğuran yerel mahkeme kararının bozulması…”

SON SÖZÜ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU SÖYLEDİ 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulun, Ankara 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin kararını oy birliğiyle bozdu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin gerekçesini hukuka uygun buldu.

Böylece Eskişehir’de TÜLOMSAŞ ait tesislerde yapılan ilk otomobil Devrim, Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi ve bu ismin başka markada kullanılamayacağına karar verildi.

Kaynak

haber.sol.org.tr

İLGİLİ YAZILAR

DAHA FAZLASI

+ There are no comments

Add yours

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.