GENEL

Seracılık için yeni kredi paketi açıklandı…

Yeni kredi paketi bugünden itibaren uygulamaya alınmış, dileyen üreticiler ilgili Ziraat Bankası başvurularını yapabilirler

Seracılık kredi paketi bugünden itibaren uygulanacak! Kredi, 2 yıla kadar ödemesiz, 7 yıl vadeli olacak.

Ziraat Bankası açıkladı: ‘Amacımız, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, kullanılamayan seraların ekonomiye kazandırılması ve halihazırdaki mevcut seraların modernizasyonu.’

Ziraat Bankası: ”Seracılığın geliştirilmesi ve belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere, ülkemizin uygun diğer bölgelerine de yaygınlaştırılması suretiyle, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılması ve böylece mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi oluşturuldu…”

Bankanın hedefi; ”Kredi paketi ile yeni seraların kurulması, kullanılamayan i seraların ekonomiye kazandırılması ve halihazırda kullanılan seraların tadilat, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ve güncellenmiş ürün bütçeleri ile faal olan seraların işletme giderlerinin daha güçlü ve uygun koşullarla finansmanının sağlanması…”

Bankanın öncelikli hedefi, işletme giderlerini kredilendirerek, üreticilerin piyasadan borçlanmak yerine Ziraat Bankası’nca sunulan uygun faizli kredilerden daha fazla yararlanabilmesi imkanını sağlamak…

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın tarafından açıklanan yeni kredi paketinin detayları …

I- Yeni sera yapımları

*Yatırım harcamalarının azami %75’ine kadar kredi kullandırılabilecektir,
*Yatırım kredilerine, yatırımın geri dönüş süresine uygun olarak 7 yıla kadar vadelendirilebilecek,
*Geri ödeme dönemleri ve taksit miktarları, gelir miktarına ve gelir elde etme dönemlerine göre belirlenecektir.
*Yeni yapılacak yatırımlarda yatırımın büyüklüğüne ve işletmeye geçiş süresine bağlı olarak 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem verilebilecektir.

Halihazırda serada üretim yapılan bölgelerde Ziraat Bankasınca verilen finansal destek arttırılacak,
İlgili Bakanlıklar tarafından projelendirilecek olan “Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Bölgeleri”nde yapılacak yatırımların finansmanına yoğunlaşılacak.

2- Daha önce kurulmuş ancak, üretim yapılmayan atıl durumdaki seralar

*Atıl durumdaki seraların satın alınması,
*Atıl durumdaki seraların tadilatı,
*Atıl durumdaki seraların modernizasyonu, için;

Uzun vadeli krediler kullandırılarak, üretime başlanıp devam ettirilmesi için gerekli finansman sağlanacaktır.

3- Mevcut seraların onarılması, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonları

*Onarım,
*Teknolojik altyapı,
*Modernizasyon,
Tüm bunlara yönelik olarak da üreticilere orta ve uzun vadeli yatırım kredileri kullandırılacaktır.

Bu kapsamda, yaşanan doğal afetlerden etkilenen seralarla ilgili krediler, üreticilerin ödeme güçleri ve gelir elde etme dönemlerine uygun şekilde yeniden vadelendirilecek; ayrıca bu üreticiler ihtiyaç duymaları halinde, seralarını yeniden kurmaları ya da onarmaları amacıyla, ödeme güçleri dahilinde ilave kredi de kullanabileceklerdir.

4-Sera yatırımları ile ilgili taleplerin alınması…

*Yapılacak yatırımların önümüzdeki üretim sezonuna yetiştirilmesi amacıyla sera yatırımları ile ilgili taleplerin şimdiden alınmaya başlanacak
*Kredi süreçleri mümkün olan en kısa sürede tamamlanacak,

Verimli, karlı ve sürdürülebilir yatırımların finansmanına yönelik kredi limitlerinin, yatırım dönemi başlamadan hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.

5- İndirimli faiz oranları ile üretici desteklenmeye devam edilecek.

Ziraat Bankası tarafından üreticiler kullandırılmakta olan tarım kredilerine ilişkin faizlerin bir kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilmektedir. Konuya ilişkin olarak 2018 yılında yayınlanan ve 2020 yıl sonuna kadar geçerli olan Bakanlar Kurulu Kararı’nda kontrollü örtüaltı tarımı aşağıdaki şekilde desteklenmektedir.

*Yatırımcılar seraları, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacaklar… *Seralarda gerçekleştirecekleri üretime yönelik girdilerinin finansmanı için düşük faizli kredilerden yararlanabilecekler.
*1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık %8,
*1-4 yıl arası vadeli kredilere %10
*4 yıldan uzun vadeli kredilere ise %11

faiz oranı uygulamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığının faiz desteği sonrasında üreticiler azami %8,25 faiz oranı ile uzun vadeli kredi kullanarak yatırım yapma imkanı bulabileceklerdir.

Ziraat Bankası tarafından 5 yıllık dönemde örtüaltı tarımı ile ilgili olarak toplam 4,1 milyar TL kredi kullandırılmıştır. Söz konusu kredilerin yaklaşık %38’lik kısmı yatırımların finansmanına yönelik orta ve uzun vadeli kredilerden oluşmaktadır.

Yeni kredi paketi bugünden itibaren uygulamaya alınmış, dileyen üreticiler ilgili Ziraat Bankası başvurularını yapabilirler

Kaynak

www.dunya.com
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: