EKONOMİ

Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB): “Enflasyonun hedefine ulaşılamaması halinde hedeften sapmanın nedenleri ve alınması gereken önlemler…”

”Temkinli bir politika yaklaşımı gerekiyor”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Enflasyonun hedefine ulaşılamaması halinde hedeften sapmanın nedenleri ve alınması gereken önlemler” hakkında hükümete açık mektup yazdı.

“2018 Yılı Para ve Kur Politikası”nda 2018 yılı için enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlenmişti!

Merkez Bankası: “2018 yılında enflasyonun hedefin üzerinde gerçekleşmesinde Türk lirasındaki değer kaybı ve fiyatlama davranışlarındaki bozulma belirleyici olmuştur. Yılın ilk yarısında görece güçlü seyreden iktisadi faaliyet yılın üçüncü çeyreğinden itibaren zayıflamış ve talep koşulları özellikle yılın son çeyreğinde enflasyonu düşürücü yönde etkilemiştir. Türk lirasındaki kısmi değerlenme,
petrol fiyatlarındaki gerileme ve bazı dayanıklı tüketim mallarında yapılan vergi indirimlerinin olumlu etkileri yılın son çeyreğinde enflasyona düşüş yönünde katkı veren diğer unsurlar olmuştur.”

Para politikası adımları ve ekonomik programla fiyatlama davranışlarındaki bozulma kontrol altına alınmış!

Merkez Bankası: ”Enflasyonun bulunduğu seviye ve küresel belirsizlikler nedeniyle fiyat istikrarına yönelik riskleri devam ediyor; ‘temkinli bir politika yaklaşımı gerektiği”ni ifade edebiliriz.”

Merkez Bankası: ”Fiyat istikrarı için bütün araçları kullanmayı sürdüreceğiz, Para politikası duruşu oluşturulurken, enflasyonun düşüş sürecini devam ettirerek öncelikle tek haneye, ardından nihai enflasyon hedefi olan yüzde 5’e yaklaşması amaçlanmaktadır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler TCMB tarafından yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir”

”Sıkı para politikası enflasyon hedefi için önemli!”

Merkez Bankası: “Enflasyondaki katılığın azaltılması, fiyatlama davranışlarına dair risklerin sınırlanması ve enflasyon hedefine ulaşılması açısından sıkı para politikası duruşu ve güçlü politika eşgüdümünün devamı büyük önem taşımaktadır. Bu görünüm altında, risk algısının iyileşmeye devam edeceği ve güven kanalı ile kredi kanalının iktisadi faaliyetteki toparlanmaya kademeli olarak destek vereceği öngörülmektedir.”

Merkez Bankası: ”Kalıcı fiyat istikrarı için yapısal alanlardaki çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Enflasyondaki katılık ve oynaklıkları azaltacak düzenlemelere devam edilecek ve bunlar fiyat istikrarına ve toplumsal refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, TCMB’nin yapısal unsurların analizine ve makro ihtiyati politikaların oluşturulmasına katkı vermeye yönelik çabaları sürecektir.” 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: