SIYASET

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK’larıyla ihraç edilenlere ilişkin önemli bir karara verdi!

“Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü, bir temel hak olmanın yanında diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biridir.

Dava hakkında hüküm verilmesine yer olmadığına ve dosyanın OHAL Komisyonu’na gönderilmesine…

Ahmet Özdoğan’ın, Gazi Üniversitesi’nde çalışıyordu, OHAL KHK’sı gerekçe gösterilerek iş sözleşmesi nedensiz feshedildi.

Ahmet Özdoğan, 9 Şubat 2017 tarihinde, sözleşmesinin geçerli bir neden dayanmadan feshedildiğini gerekçe göstererek işe iade davası açtı.

Ankara 21. İş Mahkemesi, 4 Mayıs 2017’de bir karar verir; ‘Sözleşme, 667 sayılı KHK hükümlerine dayalı olarak feshedilmiş. Davayı inceleme yetkisi OHAL Komisyonu’na ait.’

AHMET ÖZDOĞAN BİREYSEL BAŞVURUDA BULUNUR…

Ahmet Özdoğan: “İşe iade istemiyle açılan davada karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edilmesi” gerekçesiyle AYM’yebireysel başvuruda bulunur.A

AYM’nin 9 Ocak 2019’da verdiği karar: ‘Ahmet Özdoğan’ın Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine hükmedilmiştir.’

AYM’nin oybirliğiyle aldığı karar:

“Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü, bir temel hak olmanın yanında diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biridir. Bu bakımdan davanın bir mahkeme tarafından görülebilmesi ve kişinin adil yargılanma hakkı kapsamına giren güvencelerden faydalanabilmesi için ilk olarak kişiye iddialarını ortaya koyma imkânının tanınması gerekir.”

”685 sayılı KHK’da OHAL Komisyonunun yetkisinin başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvurularla sınırlı olduğu herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıkça düzenlenmiştir.”

”Buna göre, işçi ve işveren arasındaki iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme görevi verilen İlk Derece Mahkemesinin OHAL Komisyonunu işaret ederek önüne gelen bir uyuşmazlığın esası hakkında inceleme yapmadan yargılamayı sona erdirmesi bariz bir yorum hatası niteliğinde olup yargılama sonucunda verilen kararın kanunilik unsurunu taşıdığı söylenemez.”

”Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”


Odatv.com
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: