SIYASET

Erdoğan, British American Tobacco’nun Yönetim Kurulu Üyesini Ticaret Bakan Yardımcılığına atadı!!!

” Tütün endüstrisi tarafından istihdam edilmiş kişiler halk sağlığını ilgilendiren kamu görevlerinde bulunamaz”

AKP’nin ‘tütünle mücadele’ ikiyüzlülüğü…

Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı; British American Tobacco (BAT) tütün şirketinin Türkiye’de halen yönetim kurulu üyesi olan Rıza Tuna Turagay, Ticaret Bakan Yardımcılığına atandı.

Halen British American Tobacco Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Rıza Tuna Turagay’ın şirketteki sorumluluk alanı önceki gün genişletildi. Turagay, BAT Türkiye’de Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi Kurumsal İlişkiler bölümünün yanı sıra Hukuk departmanının da başına geçti.

İç ticaret, ithalat ve ihracat teşvik politikalarını yönlendiren Ticari Bakanlığı’na bir tütün tekeli temsilcisinin atanması AKP’nin “tütünle mücadele” politikalarındaki gerçek yüzünü ortaya koydu.T

Turagay, 2008’de TEKEL’in BAT’a satışı ertesinde kamudan ayrılarak bu şirkete transfer olmuş, özellikle kurumsal ilişkiler, hükümetle ilişkiler alanında görevler üstlendi. Turagay’ın BAT’ın uluslararası operasyonlarında da görevleri bulunuyor…

Bu atamanın Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası bir antlaşma olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ne (TKÇS) açıkça aykırılık taşıyor.

Usulüne göre yürürlüğe konmuş bu ‘Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’ kanun hükmünde ve bağlayıcı bir nitelik taşıyor.

TKÇS’nin 5.3 Maddesi: “Taraflar, tütün kontrolüyle ilgili halk sağlığı politikalarını oluşturur ve uygularken bu politikaları tütün endüstrisinin ticari ve diğer müktesep çıkarlarından korumak için gerekli tedbirleri alır” T

TKÇS’nin taraf ülkelerinin üzerinde anlaştığı en temel ilke ise, ulusötesi sigara şirketleri ve bunların çıkar ortaklarından oluşan tütün endüstrisinin “tütün salgınının vektörü” olarak kabul edilmesi ve endüstriyi dışlayarak, ona karşı tavır alarak tüketimi aşağı çekecek önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması.

Maddenin oybirliğiyle kabul edilen Uygulama Rehberinde:” Tütün endüstrisi tarafından istihdam edilmiş kişiler halk sağlığını ilgilendiren kamu görevlerinde bulunamaz”

Ticaret Bakanlığı’nın iç ticaret, ihracat, ithalat ve teşvik politikaları ve uygulamalarının tütün tüketimi, dolayısıyla halk sağlığı üzerinde belirleyici bir etkisinin bulunduğu gözönüne alındığında, Turagay’ın bakan yardımcısı olarak atanmasının, kamu idaresinde çıkar çatışması yaratmanın ötesinde, açık bir hukuk ihlali niteliğinde olduğu görülüyor.

Kaynak

http://haber.sol.org.tr
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top
%d blogcu bunu beğendi: